עתיד הטכנולוגיה והמנמ"ר בשנים הבאות כותב: אורן הדר, חברת Know-IT, אוקטובר 2010

אנו בתחילתו של שינוי משמעותי בתפיסת הטכנולוגיה בכלל ותפקיד העומד בראשם בפרט.