סיכונים עקרוניים ועקרונות לסיכונים, יצחק (איציק) ליפל, רו"ח, MBA ,CIA. המבקר הפנימי, בנק דקסיה ישראל בע"מ, דצמבר 2011

האם אנו מנהלים את הסיכונים או שמא הסיכונים מנהלים אותנו? עשרה עקרונות לניהול סיכונים מושכל בעידן שלאחר משבר 2008