ניהול: על ניהול סיכונים ומנהלים זהירים כותב: שוקי שטאובר, ספטמבר 2012

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
מנהלים רבים מלינים על הרגולציה שמפריעה להם לעבוד, בעוד הם עצמם הזמינו אותה בשל התנהלותם הלא מבוקרת. אם כל מנהליהן של חברות עיסקיות היו מכלכלים את ענייניהן בתבונה ובהגינות, לא היו נדרשות מערכות פיקוח הדוקות ומורכבות.