בנק ישראל הקים צוותי עבודה לקראת אימוץ תקני באזל 3

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
הכללים נועדו לשפר את יכולת המגזר הבנקאי לספוג זעזועים, הנגרמים מלחצים פיננסיים