באזל 3

מטרת המסמך "באזל 3" היא לטפל בחולשות שהתגלו ולהביא למערכת בנקאית עולמית יציבה יותר, מודעת יותר לסיכון ובעלת יכולת ספיגת הפסדים רחבה מבעבר.
רפורמות באזל 3, שפותחה ע"י ועדת באזל לפיקוח על הבנקים, באה כתגובה לכשלים ברגולציה של המערכת הבנקאית שהתגלו בזמן המשבר הכלכלי העולמי בשנים 2007-2009. למרות שהבנקים ברוב המדינות המפותחות יישמו את הוראות באזל 2 לפני 2008, במהלך המשבר הכלכלי העולמי שהחל ממשבר במערכת הפיננסית העולמית, התגלו מספר כשלים, לקויות וחוסרים בפיקוח ובדרישות מהבנקים.
מטרת המסמך "באזל 3" היא לטפל בחולשות שהתגלו ולהביא למערכת בנקאית עולמית יציבה יותר, מודעת יותר לסיכון ובעלת יכולת ספיגת הפסדים רחבה מבעבר.

להלן עיקרי באזל 3:

1.       העלאת האיכות, השקיפות ואופן ההכרה בבסיס ההון.
2.       שיפור יכולת זיהוי וכיסוי הסיכונים, ובמיוחד סיכונים חוץ-מאזניים.
3.       הוספת יחס מינוף מינימאלי, בנוסף ליחסי הלימות משוקללי הסיכון.
4.       הורדת השפעות המחזורים הכלכליים וקידום רזרבות אנטי מחזוריות.
5.       הצגת  סטנדרט נזילות המורכב מיחס הבוחן נזילות לטווח קצר ויחס הבוחן את מקורות המימון של הבנק.

היישום ייחל באופן הדרגתי ב- 2013, עד לעמידה מלאה בהוראות החל מה- 1 בינואר 2019. תוך כדי היישום, שיעורי ההלימות המינימאליים יועלו באופן הדרגתי, מכשירי הון שונים ינוכו בשיעור עולה ויחסי הנזילות החדשים יעברו תקופת בחינה עד לכניסה לתוקף.

למידע נוסף   

 

Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems - revised version June 2011

Basel Committee on Banking Supervision reforms - Basel III