ניהול סיכונים בראי הרגולציה הבנקאית, דודו זקן, המפקח על הבנקים, ספטמבר 2012

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה: