ניהול סיכונים – רשימת גורמי סיכון אופיינים כותב: מיכאל שורץ

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
להתחיל כל פעם מחדש את תהליך זיהוי הסיכונים – זה קשה. לשם כך, ניתן להיעזר ב"רשימת מכולת" של גורמי סיכון אפשריים לפרוייקט. המעבר על הרשימה יעזור לנו לזהות סיכונים פוטנציאליים בפרוייקט הספציפי שלנו.