ניהול סיכונים ב"גובה העיניים" כותב: מיכאל שורץ

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
5 שלבים לתהליך ניהול סיכונים: זיהוי סיכונים, ניתוח איכותי, ניתוח כמותי, תכנון מענה, מעקב ובקרה