מדדים בניהול פרויקט – הערך המוסף של הסובייקטיביות כותב: מיכאל שורץ, ספטמבר 2012

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
קיימות שיטות כמותיות להערכת הסבירות של סיכון או הערכת השפעתו של סיכון על הפרויקט. אבל במקרים רבים ההערכה מתבססת על תחושות בטן. לרוב נבצע ניתוח אנליטי בעקבות התחושה שהועלתה. אך לעיתים ניתן להסתפק בתחושה בלבד על מנת לנקוט בצעדי מנע.