צעד משמעותי נוסף בדרך לביסוס מקצוע ניהול הסיכונים בישראל כותב: עו"ד אלון קוחלני, CRMA, ספטמבר 2012

לשכות/איגודים מקצועיים המוקמים מפתחים את בסיס הידע של הפרופסיה ומקיימים מערך של הסמכות, המאפשר את יצירתו של רף כניסה למקצוע, ליצירת הבטחה סבירה כי נותני שירותים אלה יבצעו את העבודה בהתאם לסטנדרטים המקובלים.