היערכות לאתגרים הייחודיים של ענף חיפושי הגז והנפט כותבות: עו”ד אורית מרום, עו”ד אפרת שמגר

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
תגליות הגז הטבעי וקידוחי הנפט בים התיכון מול חופי ישראל מהוות ללא ספק אירועים משמעותיים במשק הכלכלה הישראלית בשנים האחרונות וישפיעו על עצמאותנו הכלכלית, האנרגטית והחוסן הכללי. תגליות אלו טומנות בחובן הזדמנויות אדירות אך גם מחייבות ניהול נכון ואחראי.