את ניהול מערכות הקשרים בתוכניות העבודה כבר שילבתם? כותבת: מיכל יוסף ספטמבר 2012

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
אנחנו מצויים כפסע לפני הרבעון האחרון של השנה, תקופה בה מתחילים ארגונים, או כבר שקועים בעיצומה של בניית תוכנית עבודה לשנת 2013. תוכנית העבודה כוללת מרכיבים רבים ובמאמר זה אבחר להתייחס למרכיב הקריטי- ניהול מערכות הקשרים בארגון.