"חיזוי עתידות" – ניהול סיכונים כולל כותב: גיא מונרוב, רו"ח, אלקלעי מונרוב, יוני 2011

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
כל ארגון בימינו נדרש להתמודד עם אירועים אשר מגבירים את אי הוודאות. אי הוודאות יוצרת סיכונים והזדמנויות אשר יכולים לעזור או לפגוע בהשגת יעדיו של הארגון. ארגון אשר ישכיל לנהל את סיכוניו באופן יעיל ואפקטיבי יגביר את היכולת של הארגון להתמודד באופן אפקטיבי עם אי הוודאות ולעזור בהשגת יעדיו העסקיים.