סיכון לא מחושב כותב: מר אילן האמל, אלקלעי מונרוב ALMO יוני 2011

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
על המנהלים להטמיע את חשיבות ניהול הסיכונים, גם אם אינה מתורגמת לרווחים מיידיים