ביקורת פנימית וניהול סיכונים בבתי חולים בישראל, כותבת: שרון ויטקובסקי טביב, רו,"ח, CIA, שותפה, BDO זיו האפט

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
בהגדרת המונח "סיכון" עבור בית חולים, יש להתייחס לחשיפה הקיימת לבית החולים מההסתברות להתרחשותו של נזק כלכלי, כל זאת תחת העיקרו המנחה המתחשב במהות הארגון כבית חולים