הגברת אכיפת דיני עבודה - איך להתמודד ומה לעשות? כותבת: רו"ח זהר בר-דוד טויזר, סגנית שותפה, מנהלת תחום תעשיה וקיבוצים בקבוצת ביקורת פנימית וניהול סיכונים (RAS)

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
ביום 19 ביוני 2012 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ב – 2011 ("החוק"), אשר מטרתו להגביר ולייעל את האכיפה של דיני עבודה.