ניהול סיכונים - לאן? כותב: רונן טייב, רו"ח. מחלקת בנקים ומוסדות פיננסיים, IT Consulting Group - BDO זיו האפט יולי 2011

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
בדומה לניהול הסיכונים הקשורים בהון, סיכונים הקשורים למידע כגון הדלפת מידע, שימוש במידע פרטי והעברת מאגרי מידע שלמים, יש לכלול את הגנת המידע ופרטיות המידע בתהליך הביקורת הפנימית במערכות המידע בחברה.