איך בונים תזרים מזומנים ומודל חיזוי אופטימאלי כותב: רונן טייב, מנהל קבוצת ניהול הסיכונים הפיננסים במערכות מידע, BDO IT Consulting Group, אתי טקש, מנכ"ל חברת SunGard ישראל, יולי 2012

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
ההאטה בשוקי ההון ומחנק האשראי עלולים להעמיד ארגונים שליבת הפעילות שלהם רווחית וכדאית מול מצוקות של מימון הפעילות או גלגול המימון שלקחו להתנעת הפעילות. הדרך הטובה ביותר להתמודד עם משבר הינה להיות מודעים לסיכונים ולנהל את הסיכונים אליהם חשוף הארגון באופן אופטימאלי.