חברות תעשייה בעולם של ניהול סיכונים כותבות: רו"ח שרון טביב, שותפה, רו"ח דנה גוטסמן, ס. שותפה, קבוצת ניהול סיכונים (RAS), יוני 2010

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
הדינמיות בעולם העסקים בכלל ובארגונים בפרט יצרה מצב בו קיים שינוי מתמיד בסיכוני הארגון, באופן הדורש מהארגון לבחון באופן תדיר את הסיכונים ולהיות ערני לשינויים החלים בהם. בהתאם, תהליך ניהול הסיכונים הינו תהליך מתמשך וראוי שינוהל במהלך החיים השוטף של הארגון על ידי בחינה מתמדת של הסיכונים מידי תקופה שנקבעת על ידי החברה.