מנהלים רוצים לשלוט באי וודאות כותב: דניאל אפרתי, ספטמבר 2011

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
המשבר העולמי שפקד את השוק העולמי מחייב את המנהלים להתמודד עם אי וודאות ומצבים עמומים.