היערכו לפגיעה בנזילות שלכם כותב: חיים כהן, אוגוסט 2012

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
אי אפשר למנוע את התממשות הסיכון, אבל יש יכולת להקטין את מידת הפגיעה.