פורסם חוזר ניהול סיכונים בחברות ממשלתיות כותבת: ענבל ציון, אוגוסט 2012

ב-11 ביולי 2012, פרסם מנהל רשות החברות הממשלתיות חוזר ניהול סיכונים בחברות ממשלתיות, שמטרתו לשפר מודעות ומוכנות לחירום בחברות הממשלתיות.