היערכות לסולבנסי II

בנובמבר 2009 אימץ הפרלמנט האירופי את דירקטיבת "Solvency II", שנועדה ליצור משטר אירופי אחיד לפיקוח על חברות ביטוח. משטר זה נועד להבטיח את כושר הפירעון של חברות הביטוח ולתמוך בשוק יעיל וגמיש.