השפעת באזל 3 על הבנקים בישראל: המרוויחים הגדולים הם בעלי איגרות החוב הבנקאיות כותב: אסף דהן, הדס ארזים בית השקעות

המפסידים הגדולים יהיו בעלי המניות שיזכו לקבל פחות דיבידנדים ויזכו לתשואה נמוכה יותר על ההון בשנים הקרובות