מדריך הטמעת ניהול סיכונים סביבתיים בתהליך קבלת החלטות השקעה, יוני 2011

התפתחות החקיקה הסביבתית בישראל ובעולם, הצטרפות ישראל ל־OECD והמודעוּת הציבורית הגדלה והולכת לנושאי סביבה, הופכות סיכונים סביבתיים לסיכונים פיננסיים משמעותיים. התפתחויות אלו מחייבות הגברת המודעוּת בגופים מוסדיים והתייחסות לסיכונים סביבתיים בתהליכי השקעה וניהול סיכונים בהם.