ניהול סיכונים AVIV AMCG

המטרה בביצוע פרויקט היא להגיע אל נקודת הסיום תוך עמידה ביעדים (זמן, עלות, תקציב). מטרת ניהול סיכונים בפרויקט היא שיפור הסיכויים להגיע לנקודת הסיום.