הרגולציה מתגברת – מה קורה בניהול הסיכונים בעולם? BDO זיו האפט

המאמר עוסק בהשפעתה של הרגולציה הגוברת על תחום ניהול הסיכונים בחברות ציבוריות בארץ ובארה"ב ובוחן האם יש חפיפה בין פעילות ניהול הסיכונים לפעילויות הנדרשות על ידי הרגולטור או שמדובר בפעילויות שונות המשלימות האחת את השניה.