שמונה כללי אצבע לבחירת יועץ לעריכת סקר סיכונים כותב: עו"ד אלון קוחלני, CRMA, אוגוסט 2012

למה יש לשים לב שבוחרים יועץ לעריכת סקר סיכונים