מהו סיכון לפרויקט? כותב: אלון מודעי, OK יועצים לניהול, יולי 2012

במאמר זה אסביר ואחדד את הגדרת המונח "סיכון". אראה שהמפתח לניהול סיכונים אפקטיבי בפרויקט הוא התמקדות, על בסיס תוכנית העבודה, בזיהוי אירועים העלולים לגרום לתוצאות שליליות בפרויקט. אסקור שגיאות נפוצות בזיהוי ובתיאור סיכונים, ואציג בקצרה טכניקה לזיהוי סיכונים.