הערכות החברות בישראל בתחום ניהול סיכונים - בינונית, יולי 2012

כך עולה מסקר משותף של קבוצת ניהול הסיכונים בפירמת רו"ח והייעוץ דלויט-בריטמן-אלמגור ואיגוד החברות הציבוריות. רו"ח דן הלפרן מעריך, כי התוצאות המשקפות את המצב הריאלי במשק נמוכות אף יותר