הטמעת תקן ת.י OHSAS 18001 באמצעות ממונה הבטיחות בארגון כותב: יורם שץ חברת Nextep

כל ארגון מחויב לדאוג לבריאות ובטיחות עובדיו. הטמעת התקן לבטיחות ובריאות תעסוקתית לפי דרישות ת"י 18001:2007 ,OHSAS מוכיח שהארגון נקט באמצעים הדרושים למימוש מחויבותו לבריאותם ובטיחותם של עובדיו.