ניהול סיכונים בפרויקטי בניה ותשתית AVIV AMCG

פעילותו העסקית של כל אירגון כרוכה בסיכונים. ניהול הסיכונים הופך לחלק בלתי נפרד מחיי היום-יום בכל אירגון, בכל תחומי פעילותו. יישום תהליך ניהול סיכונים מאפשר לאירגון להתמודד עם הסיכונים העלולים להשפיע על פעילותו האירגון.