הערכת סיכוני הונאה ותוכניות נגד הונאה כותב: עו"ד אלון קוחלני, חברת ג'י.אר.סי יועצים בע"מ אוגוסט 2012

למן ראשית תקופת הסקנדלים החשבונאים ארגונים רבים בארה"ב פעלו "להקדים תרופה למכה" וקבעו תוכנית מדף מיוחדת להתמודדות עם הונאות. תוכנית זו מקיפה רכיבים שונים, הן של פעולות מניעה והן של פעולות שיש לנקוט בעת גילוי הונאה.