השחקן הדומיננטי החדש: פיל הרגולציה בכלכלת החרסינה כותב: יניב עזריה, יועץ ניהול סיכונים בקבוצת דן אנד ברדסטריט, אוגוסט 2012

מגמת החקיקה והגברת הרגולציה בשנים האחרונות, שמטרתן להניב ערך לכלל הכלכלה ובפרט בתוך הענפים מטופלים, טומנות בחובן סיכון עודף ביחס לעבר ולמצב רגיל של משק כלכלי יציב בהתנהלותו.