ראשים מדברים, PwC Israel וגלובס מחקרים, פברואר 2012

סקירה זו מתארת את דפוסי הפעילות שמאפיינים את הדירקטורים הישראלים בעידן של תמורות מהירות ברגולציה ובסביבה העסקית. הכוונה היא לבחון את דפוסי פעולתם, את יחסיהם עם בעל השליטה בחברה, עם ההנהלה ועם עמיתיהם למועצת המנהלים.