בזכות הרגולציה כותב: חיים כהן, מנכ"ל קבוצת דן אנד ברדסטריט, יולי 2012

הכנות להתרחשות אירוע משברי מעודדות את הגופים הממלכתיים האחראים על הסדרת הפעילות העסקית, הרגולטורים, לשכלל ולפתח את הוראותיהם ואת אמצעי הפיקוח שלהם בכל תחום.
אף רגולטור אינו מעוניין להימצא במצב שבו יצטרך להסביר "איפה הוא היה" כשהתקבלו האזהרות, ולמה לא פעל להגברת ניהול הסיכונים ולהקטנת נזקיהם.
בעידן של "עליהום רגולטורי", על העסקים להיות צעד אחד לפני הרגולטורים. עליהם למפות תהליכים ובמקביל להטמיע תרבות ניהול סיכונים, לתוך מכלול פעולות יומיומיות


להמשך המאמר