ניהול סיכונים עבור טכנולוגיית המידע כותב: אורן הדר, חברת Know-IT, יולי 2012

מהם סיכונים טכנולוגיים? האם קיים מושג כזה? למה מתכוונים בניהול סיכונים ארגוני? האם קיימים תקנים? מתודולוגיות? במידה וכן, במה הם שונים מניהול סיכונים פיננסיים? תפעוליים? או כל סוג אחר? זה חלק מדרישות הרגולציה שלנו? כמה זה עולה? איך זה משפיע?