הופכים סיכונים להזדמנויות כותב: חיים כהן, מנכ"ל קבוצת D&B ישראל, מרץ 2012

נקודת הזמן שבה מתממש הסיכון היא גם אותה נקודה שבה נוצרות הזדמנויות להשקעה, למי שידע לנהל את עסקיו בתבונה. הקושי של חברות לגייס אשראי מהווה הזדמנות לכניסת משקיעים לחברות שבעבר לא עירבו גורמים חיצוניים
הורדת דירוג ההשקעה של מדינות בגוש היורו סימנה סיכון עולה לחדלות פירעון מדינית. עם זאת, למרות שהחוב הריבוני הוא מרכיב מהותי בכלכלתן של מדינות, הוא מהווה רק סיכון אחד מתוך רשימה של סיכונים שיש לבחון בעת עשיית עסקים עם מדינה זרה. על חברות לבחון את סיכון המדינה במדדים רחבים יותר, כגון סיכוני אשראי של חברות, סיכוני היציבות הפוליטית, סיכוני סביבת המסחר, סיכונים רגולטוריים ומשפטיים וסיכונים אחרים המשפיעים על ההתנהלות העסקית.

ההורדה האחרונה בדירוג של ספרד ואיטליה, לדוגמה, אינה מתארת מצב פתאומי של סיכון לעשיית עסקים במדינות אלו. למעשה, דירוג החוב הריבוני אינו כולל בתוכו מדדים כמו ביצועי התשלומים של חברות, שיעור פשיטות הרגל של עסקים במדינות, תחזיות לביקוש צרכני ואופק יבוא, יציבות שלטונית  ועוד. כמו כן לא מגולמים בדירוג החוב הריבוני מחסומים ניהוליים לסחר, תמריצים להשקעות ועוד.

נקודת הזמן שבה מתממש  סיכון היא גם הנקודה שבה נוצרות הזדמנויות להשקעה עבור מי שידע לנהל את עסקיו בתבונה. הקושי של חברות לגייס אשראי יוצר הזדמנות לכניסת משקיעים לחברות שבעבר לא עירבו גורמים חיצוניים בעסקיהן. גם כאשר קיימת הרעה במצבה של מדינה או תעשייה, או ישנה הרעה בתמונה המקרו כלכלית, ניתן למצוא חברות יציבות וחזקות שניתן לסחור איתן או לשתף עמן פעולה. מערכת ה-GRS של D&B מאפשרת ניתוח מדוקדק של למעלה מ-210 מיליון חברות בסיקור גלובלי מפורט, המאחד את כל המידע הקיים במערכות. בנוסף, מערכת ה-HOOVERS  מציעה סקירות ענפיות על תעשיות מובילות בארה"ב. שתי מערכות אלו זמינות באופן מיידי.

סיכון ריבוני מצביע לעתים גם על התפתחות של הזדמנויות עסקיות. ניתן לראות כי סביבת הסחר של ספרד נחשבת עדיין חיובית. הפעילות הכלכלית במגזר התעשייתי ממשיכה להתרחב, והביקוש ליצוא מדגיש הזדמנויות עבור חברות העושות עסקים עם מגזר היצוא בספרד. כמו כן, רושם מגזר השירותים של איטליה צמיחה מתמשכת, ומאידך הצליחה המדינה לצמצם את הגירעון התקציבי העיקרי שלה טרום תשלומי הריבית.

לכן דירוגי סיכון ריבוניות אינם צריכים להיות הגורם הבלעדי לקבלת החלטות לגבי פעולות עסקיות.בחינת גורמים נוספים עלולה להעיד על פוטנציאל להזדמנויות עסקיות רווחיות במדינות אלו.

כדי להיות בטוחים לפני קבלת החלטות כאלו, על חברות ומנהלים להנהיג תרבות של ניהול סיכונים והזדמנויות שתסתמך על תובנות עסקיות המבוססות אך ורק על מידע אמין וזמין. תרבות ניהול סיכונים משקפת מצב רציף של ניהול שקול ומחושב של אירועים וסיכונים, להבדיל מאירועים מפתיעים ואקראיים שנכפו על הפירמה. היכולת להעריך, לנתח את האירועים שיאפשרו לפירמה לצמוח, להימנע מקשיים, למזער אותם ולקבוע מראש את דרכי ההתמודדות עמם היא אבן יסוד בתרבות ניהולית מתקדמת.