תהליך ניהול סיכונים בהשקעות כותב: פרופ' דן גלאי, נובמבר 2011

כותב: פרופ' דן גלאי
מהם הגורמים הסביבתיים שמהווים סיכון? איזה שלבים הכרחיים קיימים בתהליך ניהול סיכונים? איך קובעים מהי פונקציית המטרה? כיצד ממפים סיכונים?
 
שלבים הכרחיים בניהול סיכונים:

קביעת פונקצית המטרה
 
מיפוי הסיכונים
 
איתור הכלים הפיננסיים לניהול סיכונים
 
קביעת האסטרטגיה
 
יישום האסטרטגיה- הרמה הטקטית
 
בדיקת הביצוע מול המטרות                                                     למצגת המלאה